Viet House Chatbot
Viet House
Now

Welcome to Viet House! Please select the language (English or Vietnamese). Bạn vui lòng chọn ngôn ngữ giúp mình nhé (tiếng Việt hoặc tiếng Anh):

Viet House
Now
Hi there! My name's Alisa. I can answer your questions about Viet House restaurant, their food, and myself. Go ahead and send me a message. 😄
Viet House
Now
Chào bạn! Mình là Alisa. Mình có thể trả lời các câu hỏi về nhà hàng Viet House, các món ăn Việt Nambản thân mình. Mình có thể giúp gì cho bạn? 😄